Dobrá Zpráva

                      

 

 

 

Za peníze si můžeš koupit téměř cokoli, ale jedno si za všechny peníze světa nekoupíš!

Ani za 100 milionů si nezajistíš po smrti místo v nebi! Dokonce nestačí ani to, že jsi dělal mnoho dobrých skutků! 

Lidé si myslí, že stačí být “dobrým“ člověkem a po smrtí půjdou do nebe. NENÍ TO PRAVDA! Ale možná si myslíš, že jsi dost dobrý člověk, abys mohl přijít do nebe. Pokud ano, jistě máš dost odvahy odpovědět na otázky, které ti pomohou poznat, zda je tvé mínění správné.

 

  1. Zalhal jsi někdy?                                                                   ANO/NE
  2. Ukradl jsi něco? (Nezáleží na hodnotě!)                            ANO/NE
  3. Měl jsi na někoho zlost?                                                      ANO/NE
  4. Dival ses někdy na někoho s chtíčem?                             ANO/NE

 (V Božích očích je zlost úměrná vraždě a chtíč je nazýván cizoložstvím v srdci. Matouš 5)

Nyní jsme zohlednili jen 4 z 10 přikázání Bible

Jak sis vedl? Většina z nas musí upřimně uznat, že jsme lháři, zloději, vrahové a ciziložníci.

Když zemřeme, Bůh nás bude soudit podle svého standardu, ne podle našeho. Bible říká, že Bůh potrestá všechny lhaře, zloděje, vrahy a smilníky uvržením do ohnivého jezera! (Zjevení 21:8)

Bible také říká, že odplatou za hřích (tj. Porušení Božího zákona) je smrt. Všichni Boží zákon někdy porušili, a každého proto čeká trest za porušení zákona, tedy smrt. Nikdo není dostatečně dobrý! (Římanům 3:23, 6:23 a Žalm 14:3)

    PROSÍM,  PŘEČTI  SI  POZORNĚ  NÁSLEDUJÍCÍ  INFORMACE

                                     Je tu DOBRÁ ZPRÁVA!

Před 2000 let žil na této zemi Ježíš, který dokonale dodržoval Boží zákon.

Ježiš nás tak miloval, že na sebe vzal náš trest a smrtí na kříži zaplatil za naše hříchy.

Byl vzkříšen z mrtvých, aby dokázal své vítězství nad smrtí a své božství!

Jediné, co nyní musíme udělat, je činit POKÁNÍ (odvrátit se od svých hříchů k Ježisi) a vložit svou důvěru v Ježíše a v Jeho skutek na kříži.

Tvoje vlastní dobrota tě nedostane do nebe.

Pokud jsi jakkoli porušil Boží zákon, můžeš se modlit tuto modlitbu:

 Drahý Bože,

  dnes se odvracím od svých hříchů a vkládám svou důvěru v Tebe, abys mě zachránil. Prosím Tě, buď mým spasitelem. Nauč mě, jak žít a dovol mi, abych Tě mohl poznat. Změň mé srdce a daruj mi věčný život. Děkuji Ti, že Ježíš svou smrtí na kříži na sebe vzal mé hříchy a můj trest za ně. Pomoz mi žít pro Tebe. Amen.

Pokud jsi ze srdce řekl tuto modlitbu, prosím, kontaktuj nás, abychom ti pomohli porozumět víc.

                

                                                        www.zivoto360.cz