Život o 360°

360filming

Kdy naposledy jste měli příležitost něco prozkoumat? Zvážit všechny své možnosti? Zjistit, jak se na věci dívají druzí lidé? Podívat se na situaci Božíma očima? Nebo se zeptat, co kdyby…

Co kdybyste dostali druhou šanci? Co kdybyste si mohli přesně naplánovat svůj život? Co kdybyste byli (skutečně) schopni slyšet Boha?

Těmito a mnoha dalšími tématy se zabývají jednotlivé epizody programu Život o 360°. Rozebírají základní pravdy Písma a nabízejí nový pohled na věc.

Starověké texty propojené s moderními obrazy nám představují známé příběhy v novém světle a umožňují nám je aplikovat v každodenním životě. Odvážní lidé se ve velmi intimních zpovědích dělí o své nejosobnější zápasy včetně toho, jak se díky víře dostali na „druhou stranu“. Jejich příběhy spolu s hudebním doprovodem a vyučováním nabízejí mnohotvarou zkušenost, jejímž cílem je povzbudit a motivovat jak dlouholeté věřící, tak dosud hledající jedince. Navštivte nás na www.zivoto360.cz.

                 

**Victory International Central Europe (VICE, o. s.je nedominační křesťanská organizace, která udržuje partnerské vztahy s Victory Christian Center (Tulsa, OK, USA) a s církvemi v České republice s cílem šířit dobrou zprávu o Božím synu Ježíši Kristu. Tato organizace není nijak závislá na podpoře od státu a je plně financovaná ze štědrých darů jednotlivých křesťanů, jejichž život se proměnil díky osobnímu vztahu s Ježíšem. Kromě toho nabízíme různé materiály s cílem pomáhat věřícím dosahovat růstu a rozvíjet svůj životní, pracovní a mezilidský potenciál.