Vize

 

Budovat základy pro Krista


Vnímáme, že nás Pán povolal k tomu, abychom „budovali základy“ pro Krista
neboli školili a připravovali dělníky na Boží sklizeň posledních dnů. Dosahujeme
toho prostřednictvím:

 • biblických škol
 • výroby a tisku materiálů
 • zakládání církví
 • evangelizačních tažení


Máme na srdci:

 • Školit a připravovat lidi na to, aby mohli naplnit Boží plán s jejich životem
  a jejich národem
 • Podporovat silné vůdce
 • Pomáhat současným vůdcům a pastorům v tom, aby rostli ve svém
  obdarování a povolání
 • Budovat církev, aby byla silná a netrhala se „evangelijní síť“

Věříme, že v nadcházející době nastane v Evropě ještě větší sklizeň než dosud.
Motivuje nás to dělat všechno pro to, aby církev byla na tuto sklizeň připravená.
Prosím hledejte na modlitbách, jaký úkol vám chce Pán v této době svěřit... zda
se máte modlit, dávat nebo vyjít.