Novy Zivot

 Nový Život                   

Jak Poznat Bozi Vuli

Cover   

Pastorbillyjoe 

Billy Joe Daugherty (1952-2009) byl zakladatelem a pastorem Victory Christian Center v Tulse, Oklahomě. Jeho služba pokračuje i dnes prostřednictvím Victory Christian SchoolVictory Bible InstituteVictory World Missions Training Center a the International Victory Bible Institutes, založených téměř ve všech národech světa. Jako evangelista navíc šířil evangelijní poselství prostřednictvím mezinárodních kampaní a globální televizní, rozhlasové a internetové služby. Je také autorem více než 70 knih, jako je například This New Life (Tento nový život), Knocked Down But Not Out (Sražený, ale neporažený), God is Not Your Problem (Bůh není tvůj problém) a No Fear (Žádný strach). Ve službě a kampaních Victory Christian Center i nadále pokračuje jeho manželka Sharon a jejich čtyři děti se svými manželi a manželkami.

Výjimečný

Učitel: John Bevere
Použito se svolením: Cloudknihovny (Cloudlibrary.org) 

Není snad pravdou, že toužíme vidět výjimečné, zažívat výjimečné a konat výjimečné? Jsme fascinováni příběhy hrdinů a jejich vítězství nad zdánlivě nemožnými okolnostmi. Přesto, sami se často spokojíme s průměrností, ačkoliv jsme mohli dosáhnout na něco většího.

Naše fascinace s dobrodružnými a neobvyklými lidskými činy prozrazuje skrytou touhu v našich srdcích. Toužíme v našich životech po něčem víc. Tato touha je více než jen potřeba k úniku nebo zábavě: je to Bohem inspirovaná touha po výjimečném.

Každý z nás je určený pro více než jen obyčejné. V knize Výjimečný, John Bevere prezentuje pádné pravdy z písma, které Vás připraví na přijetí zmocnění Boží milostí. Moc k tomu, abychom žili neobvyklý život není určena Vaší rodinou, vzděláním, nebo zaměstnáním, je to stav srdce. Jste určeni pro neobvyklé, tak jděte za výjimečností!

Příběh Manželství

Učitel: John Bevere
Použito se svolením: Cloudknihovny (Cloudlibrary.org)

Bylo nebylo … Manželství existuje od věků. Je to smlouva, jež spojila jednoho muže a jednu ženu. Spoutala je dohromady. Toto spojení je oba učinilo silnější a vznešenější, mnohem zářivějším vyjádřením toho, kým mají být. Společně se stali lepšími, než by každý byl o samotě. Svatební obřad byl ustanoven už od počátku. Je to slavnostní brána pro počátek jejich vztahu „a žili spolu šťastně až dodnes“. Každé rozhodnutí a skutek byly navrženy proto, aby budovaly život, jenž jejich svazek představoval. Manžel a manželka vstoupili s propletenýma rukama, srdci a hlasy do neznáma, aby vyjádřili lásku jejich Stvořitele.

Jak jsme o tento přenádherný příběh lásky přišli? V knize Příběh manželstvívás John a Lisa Bevereovi zvou, abyste znovu objevili Boží původní plán. Nehledě na to, jste-li v manželství, svobodní či zasnoubení, váš příběh je součástí toho Božího.

Duch Svatý: Seznámení

Učitel: John Bevere
Použito se svolením: Cloudknihovny (Cloudlibrary.org)

První učedníci strávili s Ježíšem tři roky. Kráčeli s Ním a naslouchali všemu, co k nim mluvil. Přesto těsně před ukřižováním řekl Ježíš svým nejlepším přátelům, že je musí opustit, aby mohl přijít Duch Svatý – a že to tak pro ně bude mnohem lepší. Jestliže to platilo pro učedníky, kteří s Ježíšem trávili každičký den, o co víc potřebujeme Ducha Svatého v našem životě dnes my?

V tomto poselství vás John Bevere seznámí s Duchem Svatým. Zjistíte mnohé o Jeho osobnosti, Jeho moci a o tom, jak Jej můžete poznat lépe. Nehledě na to, kde se momentálně s Bohem nacházíte, vyučování Duch Svatý: Seznámení vám pomůže přiblížit se Tomu, který vás horlivě miluje.

Dobré nebo od Boha?

Učitel: John Bevere
Použito se svolením: Cloudknihovny (Cloudlibrary.org)

Proč to dobré bez Boha nestačí? 

Když je to dobré, tak to musí být od Boha, nebo ne? 

V dnešní době nám termíny dobré a od Boha připadají jako synonyma. Jsme přesvědčeni, že to, co se všeobecně přijímá za dobré, musí být také automaticky v souladu s Boží vůlí. Štědrost, pokora, spravedlnost – dobré. Sobectví, arogance, krutost – špatné. Rozdíl mezi nimi se zdá být zjevný. 

Je to ale opravdu všechno? Jestliže je dobro tak zjevné, proč potom Bible říká, že potřebujeme rozlišení, abychom je rozeznali? 

Kniha Dobré nebo od Boha není jen dalším svépomocným poselstvím. Tato kniha vás nejen vybídne, abyste změnili své chování, ale také mnohem víc. Zmocní vás, abyste mohli spolupracovat s Bohem na takové úrovni, že to změní každou oblast vašeho života.

Použito se svolením:

Zdroje dostupné v Cloud knihovně jsou darem pro Vás! Můžete je volně kopírovat, internetově rozesílat, používat části z článků nebo je sdílet s ostatními. Můžete vkládat tato videa a audia na YouTube, TuDou, Youku, TV7.cz, hopetv.cz a jiná média, volně je sdílejte. Vložte link Cloudknihovny (Cloudlibrary.org) na Vaše webové stránky, abyste těmito zdroji pomohli dalším tyto stránky najít. Posílejte eBooks emailem dalším členům sboru, studentům Biblických škol, kolegům ve vedoucích pozicích a dalším, pro které myslíte, že budou tyto prostředky v jejich vlastním jazyce požehnáním.