Larry Stockstill byl 28 let pastorem Bethany Church v Baton Rouge v Louisana a poté předal vedení tohoto sboru svému synovi Jonathonovi. Dnes cestuje po světě a slouží pastorům a vedoucím sborů. (www.larrystockstill.com)

 Svým slovem posloužil před několika lety na konferenci „Exploze slova“, pořádané ve Victory Christian Center. Mám za to, že jde o velmi praktické a užitečné slovo pro pastory a vedoucí služebníky.